0987.883.896
TIN TỨC GIAO THÔNG

TIN TỨC GIAO THÔNG

Ô TÔ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT PHẢI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Ô TÔ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT PHẢI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?
Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT) có giải thích rõ: “Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều. Các phương tiện không được vượt nhau trừ một số trường hợp trong luật giao thông đường bộ”.

LỖI VI PHẠM PHỔ BIẾN VỚI ÔTÔ SẼ TĂNG MỨC PHẠT TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆU ĐỒNG

LỖI VI PHẠM PHỔ BIẾN VỚI ÔTÔ SẼ TĂNG MỨC PHẠT TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆU ĐỒNG
Việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ căn cứ Nghị định 46 (thay thế Nghị định 171 và 107). Theo đó, có 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ tăng mức xử phạt.