0987.883.896
Sản phẩm
SUZUKI 5 TẠ | SUZUKI CARRY TRUCK 500KGSUZUKI 5 TẠ | SUZUKI CARRY TRUCK 500KG
Giá bán: 248,000,000 đ
SUZUKI BLIND VAN | BÁN TẢI SUZUKISUZUKI BLIND VAN | BÁN TẢI SUZUKI
Giá bán: 293,000,000 đ
ISUZU 6 TẤN FRR90N -16 UNIC URV343 (4x2)ISUZU 6 TẤN FRR90N -16 UNIC URV343 (4x2)
Giá bán: 821,000,000 đ
ISUZU 1,9 TẤN EURO 4 QKR77H 1T9ISUZU 1,9 TẤN EURO 4 QKR77H 1T9
Giá bán: 501,000,000 đ
ISUZU 2,4 TẤN EURO 4 | ISUZU QKR77FISUZU 2,4 TẤN EURO 4 | ISUZU QKR77F
Giá bán: 437,000,000 đ
ISUZU DMAX 4X4 MT | 2 cầu số sànISUZU DMAX 4X4 MT | 2 cầu số sàn
Giá bán: 630,000,000 đ
ISUZU DMAX 4X2 MT | 1 cầu số sànISUZU DMAX 4X2 MT | 1 cầu số sàn
Giá bán: 595,000,000 đ
ISUZU NÂNG TẢIISUZU NÂNG TẢI
Giá bán: 367,000,000 đ
ISUZU 15 TẤN NGẮN FVM34T | ISUZU 3 CHÂNISUZU 15 TẤN NGẮN FVM34T | ISUZU 3 CHÂN
Giá bán: 1,450,000,000 đ
ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q 9T1 240PSISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q 9T1 240PS
Giá bán: 1,180,000,000 đ
ISUZU 9 TẤN SIÊU DÀI FVR34SISUZU 9 TẤN SIÊU DÀI FVR34S
Giá bán: 1,226,000,000 đ
ISUZU 6 TẤN FRR90N 190PS 6T2ISUZU 6 TẤN FRR90N 190PS 6T2
Giá bán: 821,000,000 đ
ISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75M 5T5 150PSISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75M 5T5 150PS
Giá bán: 707,000,000 đ
ISUZU 5 TẤN NGẮN | ISUZU NQR75L 150PSISUZU 5 TẤN NGẮN | ISUZU NQR75L 150PS
Giá bán: 689,000,000 đ
ISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PSISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PS
Giá bán: 589,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận